VOORWAARDEN

Als u graag met kinderen werkt en dit wilt combineren met uw gezin en huishouden, is werken als gastouder een ideale combinatie.
Echter gelden er voor het werken als gastouder wel enkele voorwaarden. Deze zijn opgesplitst in voorwaarden aan de gastouder en voorwaarden aan de opvanglocatie.

Als gastouder kunt u opvang bieden in uw woning of in de woning van de VO. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Wel dient elke plek apart te worden opgenomen in het landelijk register.

Wij vragen van de gastouder:
 • Een minimale leeftijd van 18 jaar.
 • Een opleiding op minimaal Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 (overzicht vrijgestelde opleidingen ).
 • Affiniteit met en ervaring in het werken met kinderen.
 • Bereidheid om kleine aanpassingen te doen in uw huis in verband met veiligheid/gezondheid; er mag bijvoorbeeld niet gerookt worden.
 • Openheid, betrokkenheid en eerlijkheid.
 • In het bezit zijn of behalen van een geldig certificaat kinderEHBO.
 • Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag, dit geldt ook voor evt. volwassen huisgenoten.

Kind-Zijn hecht erg aan kwalitatief goede opvang. Klikt u daarom hier voor een volledig overzicht van onze voorwaarden. Wij vinden immers dat onze gastouders meer dan heel lief moeten zijn. En natuurlijk hebben ze ook voldoende tijd en ruimte om het gastkind een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving te bieden.

Het gastkind zal mee draaien in het gezin en de deelnemen aan de dagelijkse routine van de gastouder. Dit betekent absoluut niet dat het gastkind aan zijn lot wordt overgelaten. Ja, gastouders van Kind-Zijn maken een bewuste afweging tussen eigen activiteiten (even een wasje draaien, stofzuigen of een boodschapje doen) en activiteiten voor de kinderen (kleuren, voorlezen of samen spelen).

Registratie

Indien u al geregistreerd bent bij het Landelijk Register Kinderopvang voldoet u in ieder geval aan de wettelijke eisen en kunt u snel via Kind-Zijn als gastouder aan de slag. Voldoet u nog niet aan de wettelijke eisen, dan helpen wij u hier graag bij, want registratie is verplicht.

Wij bieden:
 • Bemiddeling en begeleiding volgens de normen van de Wet Kinderopvang
 • Vrijheid in het bepalen van werkdagen en –tijden en in uw uurtarief!
 • Gratis gebruik van meubilair (bedje, box, kinderstoel, en dergelijke)
 • Activiteiten voor gastouders met (gast)kinderen
 • Deelname aan thema avonden/ouderavonden en cursussen.
 • Elk kwartaal een nieuwsbrief.


Na uw aanmelding

Na uw aanmelding volgt een intakegesprek met een van onze bemiddelingsmedewerkers.
De bemiddelingsmedewerker bespreekt op de opvanglocatie met u al uw wensen en eventuele bijzonderheden.
Ook uw ideeen over opvoeding en verzorging komen aan bod. De opvanglocatie wordt dan tevens beoordeeld op een aantal punten en veiligheidsaspecten.


Uitleenservice

Wilt u graag gastouder worden, maar heeft u geen bedje, box of kinderstoel?
Alle gastouders van Kind-Zijn kunnen voor de opvang van gastkinderen gratis gebruik maken van onze uitleenservice.
Neemt u hiervoor contact op met ons dan helpen wij u graag verder!