VERDIENSTEN ALS GASTOUDER

Als gastouder ben je niet in loondienst. Je ontvangt maandelijks per kind een in overleg met de vraagouder vastgestelde vergoeding voor je werkzaamheden per uur.

Kind-Zijn adviseert in 2019 een minimale vergoeding van € 5,50 per kind per uur bij reguliere dagopvang op vaste dagen. Tarieven voor flexibele opvang en buitenschoolse opvang zullen gemiddeld hoger liggen.

Overleg hierover met uw vraagouder en Kind-Zijn.

Lees ook : Richtlijnen 2019 voor gastouders.

Als gastouder voer je maandelijks digitaal je gewerkte uren in. Hierbij bestaat de mogelijkheid om verschillende tarieven te gebruiken b.v. een afwijkend tarief voor flexibele opvang, een avond/weekendtarief of een tarief voor kinderen ouder dan 4 jaar.

In het contract dat je als gastouder aangaat met de vraagouder maak je afspraken over een eventuele onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten of de warme maaltijd. Ook spreek je hierin af wanneer jij recht hebt op doorbetaling.

In principe geldt bij gastouderopvang de regel dat wanneer jij als gastouder geen opvang kan bieden, de ouders niet hoeven door te betalen maar wanneer de ouders een snipperdag of vakantie willen opnemen ze jou dit tijdig (hierover kan een termijn worden afgesproken) moeten doorgeven, gebeurt dit niet heb je recht op doorbetaling. Tijdens de contractbespreking spreek je ook af voor hoeveel weken per kalenderjaar ouders opvang nodig hebben. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je als gastouder 52 weken per jaar een inkomen hebt.

De inkomstenbelasting

De verdiensten van een gastouder zijn bruto. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de hoogte van haar inkomen, kan het zijn, dat inkomstenbelasting verschuldigd is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst maar het is ook mogelijk om via Kind-Zijn in contact te komen met een belastingadviseur voor advies op maat.