ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OUDERCOMMISSIE

Sinds haar oprichting heeft Kind-Zijn een oudercommissie. De bezetting is door de jaren heen wisselend geweest met gemiddeld 3 actieve leden die ongeveer 2x per jaar samen vergaderen.

Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan Kind-Zijn. Tevens speelt de oudercommissie een rol bij het verbeteren van de communicatie naar ouders. Zij werken met een reglement oudercommissie.
Ouders, gastouders en Kind-Zijn zouden elkaar moeten zien als partners in de opvoeding en ontwikkeling van (hun) kind(eren).

Ongevraagd adviseren

In de wet is vastgelegd dat het adviesrecht van de oudercommissies in het belang is van de kinderen en ten goede komt aan de kwaliteit van de kinderopvang. Het is geen recht dat houders van kinderopvang kunnen negeren. Desalniettemin zullen houders dat in sommige omstandigheden trachten te doen. In principe kunnen oudercommissies hun adviesrecht ongevraagd uitoefenen. Indien het er op lijkt dat houders niet van kwade wil zijn, kan voor deze optie worden gekozen. Wanneer de oudercommissie de mening is toegedaan dat de houder moedwillig de oudercommissie het adviesrecht ontzegt, kan in een brief worden gewezen op het hebben van adviesrecht. Tevens kan er worden aangedrongen om in de gelegenheid te worden gesteld dit adviesrecht uit te oefenen.

Loopt u ergens tegenaan, vraagt u zich wat af, heeft u een klacht of feedback over de dienstverlening van Kind-Zijn? Dan kunt u zich wenden tot onze oudercommissie!

U kunt de oudercommissie mailen op oc.kindzijn@gmail.com en zij nemen contact met u op!

De oudercommissie helpt u graag!

De oudercommissie werkt onafhankelijk van gastouderbureau Kind-Zijn. Uiteraard zullen zij uw privacy waarborgen.

U kunt bij de oudercommissie terecht met vragen, opmerkingen of klachten over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van een gastouder
  • de bereikbaarheid of dienstverlening van Kind-Zijn
  • een foute incasso of het bewaren van uw gegevens
  • een goed idee voor een thema avond

Zij zoeken graag samen naar een oplossing, mailt u hen ?!!

Hartelijk bedankt en vriendelijke groet namens de zittende oudercommissie,

Margreet en Charlotte